top of page

Opći uvjeti

 

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.pizzup.hr (“stranice“) (pružatelj usluga društvo Aquila Remete d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Šumski put 14, OIB: 82342366927, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 04909275 (“Pizz'up“)) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica i prodaje putem Interneta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@pizzup.hr.

 

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica www.pizzup.hr i prodaje putem Interneta (“Opći uvjeti”), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

 2. Usluga prodaje putem Interneta je dostupna isključivo registriranim, punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrđujete unošenjem vlastitih osobnih podataka.

 3. Korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja je posjetitelj Pizz'up-ove stranice ili koristi istu radi kupnje proizvoda i usluga Pizz'up-a.

 

Promjene Općih uvjeta i stranica

 1. Pizz'up zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Pizz'up Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

 2. Pizz'up zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.

 3. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. Pizz'up ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

 

O proizvodima i uslugama

 1. Pizz'up je servis specijaliziran za planiranje, pripremu i dostavu hrane koje dostavljamo na traženo mjesto korisnika. Pizz'up hranu moguće je naručiti putem naše stranice, uz prethodnu registraciju.

 2. Pojedine sastavnice menija nije moguće mijenjati ili zamijeniti za sastavnice nekog drugog menija.

 3. Unatoč navođenju alergena sadržanih u jelu, prema sastojcima koje isto sadrži, Pizz'up ne može garantirati potpuno nepostojanje drugih alergena u jelu. Naši obroci pripremaju se u okruženju u kojem se povremeno koristi i rukuje namirnicama koje sadrže ili jesu mlijeko i mliječni proizvodi, orašasti plodovi, gluten, jaja, rakovi i meso rakova, kikiriki, soja, celer, sezam, gorušica i proizvodi od gorušice, sumporni dioksid i sulfiti, lupina i proizvodi od lupine i /ili mekušci i meso mekušaca. Unatoč dobroj higijenskoj praksi, križna kontaminacija je moguća.

 

Registracija korisnika

 • Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.

 • U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.

 • U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. Navedeno se ne odnosi na naziv poslodavca Korisnika. U slučaju kršenja ovih pravila Pizz'up ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.

 • Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.

 • Pizz'up zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. Pizz'up zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.

 • U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene osobne podatke koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka koji su dostupni ovdje.

 

Korištenje portala i interakcija korisnika

 • Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.

 • Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Pizz'up ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info@pizzup.hr.

 • Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:

 1. se predstavljali u cilju svoje promocije;

 2. naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;

 3. poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima:

 4. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;

 5. maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;

 6. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;

 7. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;

 8. prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;

 9. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;

 10. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;

 11. reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;

 12. provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;

 13. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;

 14. sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;

 15. kršili bilo koji pozitivan propis.

 • Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.

 • Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

 • Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Pizz'up nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

 

Sadržaj

 • Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Pizz'up, naši suradnici i partneri.

 • Pizz'up ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.

 • Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove“) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pizz'up nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Pizz'up se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Pizz'up-om samo zbog postojanja veze s web stranicom.

 • Pizz'up do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.

 • Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Pizz'up ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

 • U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Pizz'up-u, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Pizz'up-a, te nadoknaditi Pizz'up-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.

 • Pizz'up zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Pizz'up također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

 

Autorska prava

 • Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Pizz'up -a.

 • Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

 • Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Pizz'up-a.

 • Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

 1. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;

 2. Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Pizz'up-a;

 3. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Pizz'up-a;

 4. Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

 • Radi izbjegavanja svake dvojbe, Pizz'up izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

 • Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete Pizz'up-u pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Pizz'up ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

 

Jamstva korisnika

 • Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Pizz'up-u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:

 1. da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;

 2. da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;

 3. da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;

 4. da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Lunch-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;

 5. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

 • Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Pizz'up-u zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Pizz'up-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

 

Odabir i kupnja proizvoda i usluga

 • Korisnik pristaje kupnju izvršiti tako da proizvode dostupne putem internetske trgovine bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Fotografije navedene na stranici ilustrativnog su karaktera i Pizz'up ne jamči da je stvarni izgled jednak fotografiji.

 • Narudžba proizvoda se izvršava elektroničkim putem. Pritiskom na ikonu tipke “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u korisnikovu košaricu. Za nastavak postupka, potrebno je pritisnuti ikonu “košarica”, gdje se nalaze svi odabrani proizvodi, odabrano vrijeme dostave i ostali podaci.

 • Prije izvršenja kupovine korisnik može samostalno promijeniti stanje proizvoda, odnosno dodati još proizvoda u košaricu ili ukloniti proizvode iz košarice i promijeniti vrijeme dostave. Klikom na gumb “plati” izvršava se kupovina, te korisnik predaje Pizz'up-u narudžbu za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Predaja narudžbe uključuje plaćanje, osim u slučaju plaćanja gotovinom. Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada korisnik završi cijeli proces narudžbe.

 • Ukoliko Korisnik ne preda narudžbu u roku od 5:00 minuta od trenutka spremanja proizvoda u košaricu, košarica se prazni, te je postupak narudžbe potrebno ponoviti.

 • Nakon izvršenja kupovine, korisnici mogu klikom na «pregled» vidjeti status svoje narudžbe. Na stranici pregleda, klikom na «detalji narudžbe» korisnici mogu vidjeti kompletnu narudžbu (adresa za dostavu, poslodavac itd.).

 1. Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i izvršena putem stranice.

 2. Ukoliko Pizz'up nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će korisnika te ga o tome obavijestiti. Korisniku će se ponuditi mogućnost otkazivanja narudžbe i povrata uplaćenog iznosa, naknadne isporuke naručenog proizvoda ili zamjene proizvoda nekim drugim proizvodom, po njegovom izboru.

 

Rezervacija proizvoda

 • Proizvod koji Korisnik stavi u košaricu nije rezerviran. Proizvod je rezerviran tek nakon predaje narudžbe, odnosno izvršenja kupovine od strane Korisnika.

 

Cijene proizvoda i usluga

 • Cijene proizvoda i usluga izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).

 • Pizz'up može odrediti određene popuste na kupnju putem internetske trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje.

 • Cijene proizvoda i usluga su podložne promjenama do trenutka predaje narudžbe korisnika, o kojim promjenama će Pizz'up obavijestiti korisnika na jasan i razumljiv način.

 • Cijena dostave je uključena u cijenu proizvoda.

 

Načini plaćanja

 • Korisnik može platiti naručene proizvode na sljedeće načine, pri čemu vrstu plaćanja izabire u trenutku kada će to od njega biti zatraženo na stranici:

– plaćanje gotovinom prilikom dostave;

– plaćanje gotovinom prilikom dolaska u restoran;

– plaćanje karticom prilikom dolaska u restoran;

– plaćanje bodovima – nakon sakupljanja odgovarajućeg broja bodova koji su vidljivi na Vašem korisničkom računu iste možete iskoristiti za plaćanje prilikom konzumacije u restoranu

 • Više o načinima plaćanja putem Interneta možete pronaći na Uvjetima plaćanja.

 • Korisnik je suglasan da Pizz'up, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu.

 

Prednarudžba

 • Korisnik može naručiti proizvode unaprijed, a najviše četiri radnih dana prije odabranog dana za dostavu proizvoda (prednarudžba).

 

Otkazivanje prednarudžbe ili narudžbe

 • Otkazivanje se vrši putem telefona 01/4581-259, najkasnije do 30min prije nego što je trebala uslijediti isporuka obroka.

 • Poslije navedenog vremena nije moguće otkazati narudžbu ili prednarudžbu.

 • U slučaju otkazivanja narudžbe ili prednarudžbe, korisnik dobiva povrat novca koji će se izvršiti na isti način kao i plaćanje, u slučajevima kada je plaćanje izvršeno.

 

Bodovi

 • Loyalty bodove skupljaš prilikom svake konzumacije u našem restoranu, a kad si ih prikupio dovoljno mijenjaš ih za neke od naših jela ili pića.

 • Loyalty bodove dobivaš po principu 10kn = 1 bod.

 • Prilikom plaćanja u restoranu, pokaži osoblju svoju Pizz’up Loyalty aplikaciju i oni će ti skeniranjem dodati Loyalty bodove.

 

Kuponi

 • Osim što za svaku konzumaciju u restoranu skupljaš bodove, za tebe smo pripremili i posebne kupone koji će ti omogućiti uživanje u našim jelima i pićima u restoranu još povoljnije.

 • Cijelu listu trenutno dostupnih kupona i rok do kada vrijede provjeri pod ‘’Kuponi’’.

 • Za tebe ćemo svako malo mijenjati kupone, kako bi imao što veći izbor!

 

Dostava

 • Predviđeno vrijeme dostave je okvirno.

 • Dostava je moguća na području navedenom na stranici Pizz'up-a.

 • Pizz'up je dužan dostaviti naručene proizvode na adresu koju je Korisnik naveo u narudžbi poslanoj putem stranice. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u poslovni objekt.

 • Pizz'up nije odgovoran za produljenje prethodno navedenog roka dostave ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan na navedenoj adresi za dostavu. U tom slučaju, troškove ponovljene dostave snosi isključivo Korisnik.

 • Pizz'up nije odgovoran za kašnjenja zbog okolišnih čimbenika na koje ne možemo utjecati (stanje u prometu, vremenski uvjeti i sl.) i/ili bilo kojih drugih nepredviđenih situacija za koje Pizz'up ne odgovara, a zbog kojih su moguća odstupanja od predviđenog vremena dostave.

 • Korisnik je obvezan odmah prilikom preuzimanja proizvoda pregledati proizvod. Ukoliko je pakiranje vidljivo oštećeno ili proizvod ima nedostataka, Korisnik može na to ukazati dostavljaču Pizz'up-a i odbiti primitak. U tom slučaju, Pizz'up će izvršiti povrat uplaćenih sredstava na jednak način na koja su ista bila uplaćena ili dostaviti novi proizvod, ovisno o izboru Korisnika. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju zbog prirode samih proizvoda te kratkog roka uporabe.

 • Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Pizz'up zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova te za isti proizvod nije moguće tražiti povrat sredstava.

 • Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od sat vremena od predviđene dostave naručenog proizvoda putem telefonskog broja 01/4581-259. Pizz'up je u tom slučaju dužan ponuditi Korisniku povrat uplaćenih sredstava ili novi proizvod.

 

Jednostrani raskid potrošačkog ugovora

 • Korisnik – potrošač (potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača), nema pravo jednostranog raskida ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, a sukladno članku 79. točki 4. i točki 12. Zakona o zaštiti potrošača.

 

Prigovori korisnika

 • Korisniku je omogućeno podnošenje prigovora putem pošte na adresu Šumski put 14, 10 000 Zagreb ili elektroničke pošte info@pizzup.hr na koji je Pizz'up dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Odgovornost

 • Pizz'up ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.

 • Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Pizz'up kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Pizz'up.

 • Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Pizz'up ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Pizz'up ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

 1. Pizz'up je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda i usluga, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 

Opće odredbe

 • Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.pizzup.hr. Korisnik ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.

 1. Na odnos između Vas i Pizz'up-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

bottom of page