top of page

Izjava o privatnosti društva

 

 

Opće informacije

 1. Društvo Aquila Remete d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šumski put 14, OIB: 82342366927 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

 2. Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Stupanjem na snagu ove Izjave o privatnosti stavljaju se u cijelosti izvan snage Opći uvjeti zaštite osobnih podataka društva Aquila Remete d.o.o.

 1. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati ispitanicima jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i

 2. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

 3. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte igor.zovko@pizzup.hr.

 4. Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti ispitanici će biti obaviješteni na web stranici www.pizzup.hr (dalje u tekstu: Stranica).

 5. Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

 

Načela obrade osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke posjetitelja ili registriranog korisnika stranice, kupca proizvoda ili potencijalnog kupca proizvoda, tražitelja zaposlenjana Stranici ili člana Loyalty kluba (dalje u tekstu: Ispitanik) temeljem sljedećih načela zaštite osobnih podataka:

•          Zakonitost, poštenost i transparentnost – pri obradi osobnih podataka Društvo postupa u skladu sa zakonom te omogućava ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka;

•          Ograničenost svrhe – Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su isti prikupljeni;

•          Smanjenje količine podataka – Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

•          Točnost osobnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka obavijesti Voditelja obrade odmah ili u najkraćem roku;

•          Ograničenje pohrane podataka – Društvo osobne podatke ispitanika pohranjuje onoliko dugo koliko je nužno potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga briše iz svih evidencija, odnosno  u odnosu na iste primjenjuje anonimizaciju i/ili pseudonimizaciju;

•          Cjelovitost i povjerljivost – Društvo osobne podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Ova Izjava o privatnost objašnjava:

·       Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Ispitanicima;

·       Način na koji Voditelj obrade pribavlja  osobne podatke Ispitanika;

·       Načine na koje Voditelj obrade koristi podatke Ispitanika;

·       Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi osobne podatke Ispitanika;

·       S kime Voditelj obrade dijeli osobne podatke Ispitanika;

·       Kako Voditelj obrade štiti osobne podatke Ispitanika; te

 

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje

 1. Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

 2. Voditelj obrade može prikupljati osobne podatke Ispitanika kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Ispitanici obraćaju Društvu, traže informacije od Društva, koriste   Stranicu ili  usluge Društva.

 3. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u odnosu na Ispitanika uključuju:

– osobne podatke za identifikaciju: ime i prezime, datum rođenja;

– korisničke podatke:  korisničko ime;

– podaci za kontakt:  poštansku adresu Ispitanika, email adresu Ispitanika i broj telefona Ispitanika;

– podatke o transakcijama izvršenim putem Stranice (ime, prezime, broj telefona, iznos i vrijeme transakcije);

– povijest kupovine proizvoda Voditelja obrade;

– tehničke podatke (broj Vaših posjeta našoj stranici, ili Vaš primitak i korištenje materijala i komunikacija koje Vam šaljemo elektroničkim putem, IP adresa) prikupljeni putem kolačića (tzv.cookies) ili na drugi način;

– i druge podatke  koje Ispitanika možda pruži Voditelju obrade (npr. objavom svog sadržaja na Stranici).

 1. Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka Ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

 

Način prikupljanja osobnih podataka

 1. Društvo prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:

– kao dio poslovnih procesa Društva te za vrijeme ispunjavanja obveza Društva iz ugovora o kupoprodaji proizvoda Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika, posebno u odnosu na rezervaciju i kupovinu proizvoda;

– za vrijeme praćenja  tehnologije Društva, uključujući stranice i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;

– Vašim ispunjavanjem naših anketa ili prijavom na neki od naših nagradnih natječaja,

– Vašim pristupanjem u  Loyalty klub i za vrijeme upravljanja Vašim članskim pravima;

– Kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici, ili tijekom Vaše izravne komunikacije s Društvom, uključujući osobnu komunikaciju s osobljem Društva i online komunikaciju putem stranice, e-maila, dr. aplikacija popust Slack, Slaask ili Google aplikacija; te

– Od trećih strana (uključujući na primjer Facebook i druge društvene mreže).

 1. Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.

 2. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su traženi podaci određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

 

Svrha i razdoblje pohrane osobnih podataka

Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to kako bi:

– ispunio svoje obveze iz ugovora o prodaji proizvoda Društva;

– radi ponude usluga Društva na tržištu, uključujući slanje publikacija i detalja događanja našim ispitanicima;

– unaprijedio usluge Društva, mjerio Vaše zadovoljstva uslugama Društva i proveo nagradne natječaje;

– upravljao odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga i članovima Loyalty kluba)

– upravljanja Loyalty klubom;

– radi analize i administriranja stranice, uključujući nadzor upotrebe stranice;

– učinio dostupnim podatke koje ste Vi zatražili te

– ispunio bilo koju svoju pravnu obvezu.

 1. PRODAJA PROIZVODA DRUŠTVA

Voditelj obrade kao pružatelj usluge internetske trgovine obrađuje od kupaca svojih proizvoda sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu, broj telefona, datum rođenja i e-mail adresu te podatke o transakciji kupaca svojih proizvoda. Od kupaca koji su ujedno i registrirani korisnici Stranice Voditelj obrade obrađuje i podatak o korisničkom imenu.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji proizvoda Društva (rezervacija i/ili kupovina proizvoda) ili drugog ugovora sklopljenog između Društva i Ispitanika od strane Voditelja obrade kao prodavatelja, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva korisnika (Ispitanika) i sporova s kupcima proizvoda Društva (Ispitanika).

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi usluga Društva, moguće je da ćemo morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte podnaslov Osobe s kojima dijelimo Vaše osobne podatke.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade se, u pravilu, u slučaju registriranih korisnika (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok korisnik (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa, u kojem slučaju se trajno čuvaju samo podaci o provedenim transakcijama. Voditelj obrade ne čuva osobne podatke neregistriranih korisnika (Ispitanika), osim podataka o provedenoj transakciji koji se čuvaju trajno. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze Voditelja obrade sukladno važećim računovodstvenim propisima.

 

2. MARKETING TE RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE USLUGA DRUŠTVA

Osobne podatke koji su dostavljeni Voditelju obrade od Ispitanika prilikom registracije (ime, prezime, adresu, broj telefona, datum rođenja i e-mail adresu) Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:

–      Čitate li e-mailove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem privitaka u e-mailovima ili otvaranjem poveznica (linkova);

 • Otvarate li web poveznice, poveznice za odjavu ili poveznice na događanja uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;

–      Posjećujete li i kako posjećujete stranicu nakon što otvorite poveznice koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu. Molimo provjerite Obavijest o korištenju kolačića, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.

Navedene podatke o ispitanicima koristimo i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama Društva članovima Loyalty kluba  i korisnicima usluga Društva, ukoliko ste za isto dali svoju privolu.

Ukoliko ne želite više primati navedene marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili ankete za mjerenje zadovoljstva uslugama Društva, možete se odjaviti u bilo koje doba slanjem e-maila na: info@pizzup.hr.

Podatak o Vašoj IP adresi dobiven putem aplikacija Slack, Slaask i/ili Google aplikacija Voditelj obrade koristi za unapređenje svojih usluga, komunikaciju s Ispitanikom u odnosu na izvršenje ugovora.

Kada Društvo organizira nagradne natječaje u svrhu svoje promocije može od Vas zatražiti neke osobne podatke definirane pravilima natječaja.

Ukoliko ispunjavate ankete kojima Društvo mjeri zadovoljstvo korisnika usluga Društva, prikupljat će od Vas neke osobne podatke definirane predmetnom anketom.

Društvo u vezi internetske prodaje obrađuje i podatke o započetim narudžbama i poslanim narudžbama registriranih korisnika radi praćenja navika korisnika usluga Društva u svrhu unaprijeđenja svojih proizvoda i usluga.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu biti će u potpunosti izbrisani iz svih sustava pohrane Voditelja obrade i njegovih izvršitelja obrade (ako postoje) najkasnije u roku od 30 dana, odnosno kasnije ukoliko je posebnim zakonom propisana obveza Voditelja obrade za čuvanjem navedenih podataka.

 

3. KORIŠTENJE STRANICE

Voditelj obrade, kao pružatelj usluga internetske Stranice u svrhu posjećivanja i pretraživanja Stranice, registracije, odnosno, otvaranja korisničkog računa od registriranih korisnika Stranice, rješavanja problema s korisnicima ili Stranicom, provedbu administracijskih zadataka i/ili uspostavljanja kontakta s korisnicima Stranice, obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, korisničko ime, adresu, broj telefona, datum rođenja i e-mail adresu.

Ujedno, Društvo na stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies). Molimo provjerite našu Obavijest o korištenju kolačića objavljenu na stranicama Društva, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se u slučaju registriranih korisnika (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok korisnik (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa.

 

4. LOYALTY KLUB

Podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, datum rođenja i e-mail adresi koji su dani prilikom registracije korisnika na Stranici, Voditelj obrade obrađuje i u svrhu ostvarivanja prava članova LOYALTY KLUBA.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se u slučaju registriranih korisnika (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok korisnik (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa.

 

5. ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE

Pored svega navedenog, podatke o imenu, prezimenu i adresi poslodavca Ispitanika , Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza primjerice s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa.

 

Osnove za obradu osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

– izvršavanje ugovora o kupoprodaji proizvoda Društva ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i Društva.

– legitimni interes Voditelja obrade i to za: pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i Društva, radi dijeljenja osobnih podataka s trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti,; praćenja navika korisnika usluga Društva u svrhu unaprijeđenja usluga Društva;

– izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newsletter-a, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama Društva, sudjelovanje u nagradnim natječajima, te

– radi ispunjavanja pravnih obveza Voditelja obrade.

 

 

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke

Ukoliko Ispitanik ima poslovni profil odnosno ukoliko koristi uslugu grupne narudžbe na Stranici moguće je da osobni podaci Ispitanika (ime i prezime) budu vidljivi drugim Ispitanicima koji su pridruženi istom poslovnom profilu odnosno sudjeluju u grupnoj narudžbi, a što je nužno za potrebe izvršenja usluga Voditelja obrade.

Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe (poslovni partneri Voditelja obrade) uključuju:

–      stručne savjetnike i revizore,

 • dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja; i

–      druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.

Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših osobnih podataka.

Društvo ne dozvoljava da Vaši osobni podaci budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju izričitu privolu u tu svrhu.

 

Zaštita Vaših osobnih podataka

 1. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.Ispitanik osobnim podacima na stranici može pristupiti pomoću lozinke, e-mail adrese i korisničkog imena. Lozinka Ispitanika je kriptirana. Preporuka je da Ispitanik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, osobni identifikacijski podaci Ispitanika se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Društvo kriptira određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su osobni podaci Ispitanika sigurni. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše lozinke i istu povremeno mijenjati. Vaša lozinka ne smije biti jednostavna, mora sadržavati minimalno 6 znamenki (brojke i slova). Ne smije sadržavati, osobne podatke (ime, prezime, e-mail, kućna adresa, broj telefona, datum rođena), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova i također riječi kao što su: lozinka, zaporka, Pizz'up, pizzup itd. Sustav Vam neće dozvoliti promjenu lozinke ili prijavu s istom, ukoliko ne zadovoljava sigurnosne uvjete.

 2. Kako bi zaštitilo osobne podatke korisnika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima korisnika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

 3. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

 

Prava ispitanika

 1. Podnošenje prigovora – Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade ili putem e-mail adrese: igor.zovko@pizzup.hr.

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

 1. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.

 2. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: igor.zovko@pizzup.hr kako bismo ažurirali Vaše podatke.

 3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.

 4. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;

 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;

 • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili

 • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

   5. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u 

       uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i

 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

   6. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim

       osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.

    7. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

    8. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

    9. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti

        administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

    10. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Društvo

        neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost

        obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

    11. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako

          Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

 

Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama

 1. U slučaju nedavanja Vaših osobnih podataka koje Društvo traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora o kupoprodaji naših proizvoda ili drugih ugovora između Društva i ispitanika, ugovor ne može biti sklopljen, budući da Voditelj obrade neće biti u mogućnosti izvršiti ugovor.

 2. Registracija korisnika nije moguća u slučaju ako Ispitanik ne želi dati svoje osobne podatke, kao što je e-mail, te odrediti korisničko ime i lozinku.

 3. U slučaju nedavanja privole ili naknadnog povlačenja privole za primanje naših marketinških obavijesti, nećete primati naše marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unaprjeđenja usluga.

 4. Privolu koju ste dali Voditelju obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

 5. Promjenu privole možete izvršiti putem web sučelja ili slanjem e-maila na e-mail adresu igor.zovko@pizzup.hr.

 6. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti putem websučelja ili slanjem e-maila na e-mail adresu: igor.zovko@pizzup.hr.

 

Povjerljivost podataka trećih osoba

 1. Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem Stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko Stranice posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Obavijest o korištenju kolačića (tzv. cookies)

 1. Obavještavamo Vas kako Društvo na svojim web stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies).

 2. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su nužni za normalno funkcioniranje stranice te bez kojih nije moguće pristupiti stranici. Takvi kolačići ne mogu se isključiti ili izbrisati jer bez njih stranice ne bi ispravno funkcionirala. Međutim, navedeni kolačići ne pohranjuju nikakve osobne podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad stranice.

 3. Pored navedenih kolačića nužnih za rad stranice, Društvo koristi i kolačiće koji omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici u svrhu prilagođavanja određenih sadržaja posebno za Vas te za analizu stranice koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje stranica. Time Društvo stječe dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete svoje ponude.

 4. Navedeni software za analizu, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika.

 5. Nadalje, na stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su google analytics, facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje te slične poveznice, a koji također mogu prikupljati određene osobne podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontrolira Društvo. Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima te na koji način možete istima upravljati, molimo Vas da posjetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na stranici su: Google Analytics- servis za mjerenje posjećenosti.

 6. Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje te slični kolačići mogu se pohraniti na Vaše računalo samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki na browseru, isključiti ili izbrisati.

 7. Upravljati kolačićima možete odabirom postavki u izborniku. Svoju privolu za korištenje kolačića možete uvijek povući na isti način, odabirom postavki u izborniku.

 8. Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na Vaš uređaj.

 9. Kako biste postavili Vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”).

 10. Napominjemo da se određene funkcionalnosti stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika.

 11. Vaše osobne podatke prikupljene pomoću kolačića ne dijelimo s trećim osobama bez Vašeg izričitog pristanka.

 12. Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na osobne podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

 13. O svakoj promjeni ove Izjave o povjerljivosti korisnici će biti obaviješteni na

 14. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za ovu obavijest, molimo vas kontaktirajte nas na info@pizzup.hr.

bottom of page